Natuurgeneeskunde

 

 

 

Het uitgangspunt van de natuurgeneeskunde is het 

zelf genezend vermogen, dat ieder mens tot op hoge leeftijd bezit. Een natuurgeneeskundige behandeling is erop gericht om door middel van een zachte prikkel of door het wegnemen van ziekmakende factoren het lichaam aan te zetten tot zelfgenezing.


Natuurgeneeskunde is een holistische geneeswijze: niet alleen de kwaal van een mens wordt behandeld, de hele mens wordt behandeld. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ieder mens is een psychosomatische eenheid, die verbonden is met zijn omgeving. Ieder mens ondergaat positieve en negatieve invloeden van zijn omgeving. Dat kunnen zijn problemen in de persoonlijke sfeer, het aangetaste milieu, de druk op het werk, de kwaliteit van voeding en leefstijl. Deze factoren kunnen de gezondheid van de mens verzwakken. Persoonlijkheid en ziekte staan niet los van elkaar.

Overtuigingen, door welke bril we naar de wereld kijken kunnen een negatief effect op ons welzijn en onze gezondheid hebben. Ontdekken welke overtuigingen je hebt en hoe die verbonden zijn met emoties en organen verschaffen inzicht in klachten.