Werkwijze

Hoe verloopt een consult?

Het eerste consult is opgebouwd uit vier delen:

  • De anamnese
  • Het testen
  • De uitleg
  • Het behandelplan

Tijdens het eerste consult, dat ongeveer anderhalf uur duurt neem ik jouw anamnese af: samen gaan we jouw (ziekte)geschiedenis "herinneren", het tijdstip van het ontstaan van de klachten en welke behandelingen en onderzoeken je tot nu toe hebt ondergaan met welke resultaten. Je brengt onderzoek uitslagen en de medicatie en supplementen, die je gebruikt, mee.  Het is nog makkelijker als je onderzoek uitslagen digitaal aan mij kunt sturen in pdf formaat. Op die manier kan ik ze bij jouw digitale dossier voegen. Lukt dat niet, geen probleem. Ik scan de uitslagen die je op papier meebrengt en sla ze daarna op.

 

Op basis van deze informatie zal ik je vertellen, wat naar mijn mening de oorzaak van jouw klachten is. Om mijn waarschijnlijkheidsdiagnose te verifiëren, doe ik een aantal testen. Voorbeelden daarvan zijn het testen van voedselintoleranties en/of - allergieën, vitaminen - en mineralentekorten, belastingen door ziekmakende micro-organismen etc. Het gaat om energetische testen op grond van bioresonantie of kinesiologie. Deze manier van testen is niet belastend.

 

Geheel in de geest van de kPNI, zal ik je uitleg geven over het ontstaan en de samenhang van jouw klachten en een voorstel doen voor een behandelplan. Dit behandelplan leg ik aan je uit. Je ontvangt geen behandelplan op papier. Als ik supplementen voorschrijf, ontvang je een recept. Ik raad je aan om pen en papier mee te brengen zodat in jouw eigen woorden kunt noteren wat ik uitleg.

 

Dit behandelplan kan bestaan uit één of een combinatie van de volgende therapieën:

 

 

Wat neem je mee?

Bij het eerste consult neem je mee:

 

  • Medicijnen en/of voedingssupplementen die je gebruikt
  • Uitslagen van (bloed)onderzoeken (deze kun je ophalen bij jouw huisarts of medisch specialist), als je die hebt natuurlijk. Je hoeft niet speciaal voor het eerste consult bloed te gaan laten prikken. Tenzij ik dat van te voren aangeef. 
  • Indien het mogelijk is gegevens over jouw geboorte: hoe ben je geboren (keizersnede of natuurlijke bevalling), heb je borstvoeding gehad en zo ja hoelang en jouw geboortegewicht. Waren er bijzonderheden tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling?
  • Pen en papier of je telefoon om notities te maken. Tijdens het consult geef ik veel informatie. Het is fijn om dat in jouw eigen woorden te noteren, zodat je alles nog eens na kunt lezen en verslag kunt doen aan belangstellenden. Je krijgt van mij niet standaard een behandelverslag. 
  • Het is niet toegestaan om audio- of visuele opnamen te maken van het consult, tenzij ik daar toestemming voor geef.

Hoe gaat het verder?

 Na ongeveer 4-6 weken spreken we een vervolgconsult af, als dat nodig blijkt. 

In het vervolgconsult wordt de verbetering van de klachten gemonitord en de therapieën waar nodig bijgesteld. Ook behandeling met Bioresonantie of Kinesiologie kan onderdeel zijn van het vervolgconsult. Aan het eind van elk consult wordt in samenspraak met jou bepaald of een vervolgconsult gewenst is.

Het aantal behandelingen dat nodig is, is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten en de therapietrouw.  

 

Vragen tussendoor

Tijdens een behandeltraject kun je kosteloos een korte vraag stellen op het telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 u of per mail. Voor uitgebreide vragen per mail of telefoon en het nasturen van een recept, worden kosten in rekening gebracht, overeenkomstig de tarieven.

Communicatie per What's app alleen voor korte berichten over bijvoorbeeld dat je iets later komt o.i.d.  Ik beantwoord geen inhoudelijke vragen per What's app. Ook maak ik geen afspraken via What's app.