Algemene voorwaarden

Hieronder kun je de algemene voorwaarden vinden. Door het tekenen van de behandelovereenkomst die meegestuurd wordt bij de afspraakbevestiging van het eerste consult, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.  Voor de behandeling van minderjarige kinderen is het noodzakelijk dat beide ouders/voogden de behandelovereenkomst tekenen. Je kunt de getekende behandelovereenkomst mailen of geprint meebrengen bij het eerste consult.

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 

De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode

De therapeut zal telkens het aantal benodigde consulten met jou afstemmen

Je kunt erop vertrouwen dat jouw belang of dat van jouw kind centraal staat in de therapie.

Je verstrekt alle voor de behandeling relevante informatie aangaande jouw mentale en fysieke gesteldheid en houdt geen informatie achter.

Voor de behandeling van een minderjarig kind (<17 jaar) geven beide ouders toestemming. 

Je geeft toestemming om jouw persoonlijke gegevens vast te leggen ten behoeve van dossiervorming en facturatie.

Je geeft de therapeut toestemming om voor de behandeling relevante informatie vast te leggen. Deze informatie wordt digitaal, veilig opgeslagen. 

Je hebt recht op inzage van jouw dossier. Je hebt het recht om jouw dossier te laten verwijderen.

Inhoudelijke informatie over de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Je geeft toestemming aan mij tot inzage van uitslagen van onderzoeken die ik namens jou aanvraag. (DNA test, Microbioomtest etc.)

Je geeft toestemming om bij de volgende instanties of personen informatie te winnen of te verstrekken, vóór, tijdens of na de behandeling:     Huisarts, Specialist, Ouders (in geval van minderjarige kinderen), Collega-therapeuten, tenzij je aangeeft dat je dat niet wil.

Je geeft toestemming tot het geven van informatie door mij aan een waarnemer tijdens mijn afwezigheid, tenzij je aangeeft dat je dat niet wil.

 

Rechten patiënt

  

Je hebt recht: op inzage in van jouw dossier, verzoek tot vernietiging van (gedeelten van) jouw dossier, verzoek om eigen verklaringen toe te voegen aan het dossier, geheimhouding, kopie van jouw dossier, herstellen van fouten in jouw dossier en recht op een second opinion.

 

Opnamen van het consult

 

Het is niet toegestaan om geluids- of beeldopnamen te maken van het consult, tenzij door de therapeut toegestaan.

 

 

Andere medische trajecten

 

De behandeling in mijn praktijk is geen vervanging van een behandeling, advies of voorschrift dat je hebt gehad van een andere medisch behandelaar.  Aanpassing of verandering daarvan gebeurt alleen in overleg en overeenstemming met de betreffende behandelaar. Dit geldt ook voor het gebruik van medicatie.

 

Communicatie

 

Ik communiceer bij voorkeur per email, omdat ik dan altijd jouw medisch dossier bij de hand heb. What's appen alleen in noodgevallen: ik sta in de file, ik ben vanmorgen ziek uit bed gekomen e.d.

 

Afspraken en afmelden consulten, tarieven, betaling en vergoeding therapie

 

Het maken van een afspraak kan via het contactformulier, per telefoon of per email en niet per what's app bericht.

Gemaakte afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren worden afgemeld/verzet gerekend in werkdagen per email of per telefoon. Consulten die niet tijdig worden afgemeld of verzet, worden in rekening gebracht. 

Voor informatie over tarieven en vergoedingen klik op:  tarieven en vergoedingen.

 

Verhindering/afwezigheid behandelaar

 

Tijdens vakantie van de therapeut. zal een collega of zijzelf bereikbaar blijven voor vragen die niet kunnen wachten. De gegevens van de waarnemer worden via autoreply op email en via voicemail kenbaar gemaakt.

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten te voeren, zal zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Gegevens van waarnemende collega's worden via email en voicemail gedeeld. 

 

Aansprakelijkheid

 

De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar. Bij geschillen met de therapeut, proberen therapeut en cliënt dat eerst onderling op te lossen. Slagen zij daar niet in dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

 

Stellen van vragen buiten de consulten om/nasturen van recepten

 

Patiënten/cliënten die in behandeling zijn kunnen tijdens een behandelingstraject een korte vraag stellen per telefoon of email. Het telefonisch spreekuur voor korte vragen is op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur. Voor uitgebreide vragen wordt een telefonisch of emailconsult in rekening gebracht. Voor het nasturen van recepten wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht (zie tarieven).

 

Mogelijkheden voor een consult

 

Het is mogelijk om een consult in de praktijk, per mail, per telefoon of per beeldbellen te hebben. Zover de situatie het toelaat, gaat mijn voorkeur uit naar een consult in de praktijk.