Klinische Psycho Neuro Endocrino Immunologie (kPNEI)

Klinische Psycho-Neuro-endocrino-Immunologie is een relatief jonge wetenschap die de onderlinge beïnvloeding van de psyche, het denken en gedrag en het effect daarvan op het lichaam, bestudeert en behandelt.

Ons denken heeft, via boodschapper stofjes (hormonen, neurotransmitters, cytokines) die gevormd worden naar aanleiding van onze gedachten, invloed op ons lichaam en gedrag. Zo heeft het kunnen geruststellen van iemand die zich zorgen maakt over zijn gezondheid een direct remmend effect op zijn stresssysteem. Spanning kan buikpijn geven. Andersom kan een onevenwichtige darmflora aanleiding geven tot mentale en of gedrag problemen. We spreken wel over "the first brain" (hersenen) en "the second brain" (darmen). De weg waarlangs hersenen en darmen elkaar beïnvloeden: the brain-gut axis. In goed Nederlands: de hersen-darm as.

Een van de belangrijkste doelen van de kPNEI is uitleg geven over het ontstaan en de werkingsmechanismen van ziekten. Dit wordt "deep learning" genoemd. Het doel is de patiënt gerust te stellen en inzicht te geven in zijn ziekte.  Zodat hij zelf weet wat hij moet doen om zijn klachten te verbeteren en te voorkomen dat zijn klachten terugkomen.