Klachtenregeling stappen

Stap 1

Laten we de klacht samen oplossen. Het is ook mijn belang om van jouw klacht te leren en indien mogelijk mijn werkwijze te verbeteren.

Stap 2

Het lukt niet om er samen uit te komen. Dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze zal onderzoek doen naar jouw klacht en je zo nodig helpen met het formuleren van jouw klacht. De klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging. Deze klachtenregeling kun je vinden op de website van de VBAG: klik hier https://mijn.vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html. Deze functionaris zal bemiddelen tussen ons beiden om binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing te komen.

Stap 3

Ben je niet tevreden over de afhandeling van de klacht door deze functionaris dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Ook deze informatie is te vinden op de website van de VBAG. De geschillencommissie voorkomt dat de rechter ingeschakeld moet worden. Zij volgt wel een procedure volgens de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het gerezen probleem.