20 Jaar Sana

20 Jaar Sana praktijk voor complementaire geneeskunde

Op 1 februari 2023 bestaat mijn praktijk 20 jaar. Na ruim 20 jaar in de reguliere geneeskunde te hebben gewerkt, werk ik met veel plezier al weer 20 jaar in de complementaire geneeskunde: wat een mooie balans! De ommezwaai kwam voort uit een eigen zoektocht naar gezondheid. 

De afgelopen 20 jaren zijn voorbij gevlogen en wat is er in die tijd veel veranderd.

 

VAN ALTERNATIEVE NAAR COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE

Wist men zich 20 jaar geleden nog geen voorstelling te maken bij "alternatieve geneeskunde", nu vinden vele mensen hun weg naar de "complementaire geneeskunde". De wijziging van de naam geeft de verandering goed weer: complementaire geneeskunde als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Voor acute zorg en ernstige ziektebeelden ga je naar de reguliere geneeskunde. Voor chronische, niet-levensbedreigende klachten kun je hulp en begeleiding vinden bij de complementaire geneeskunde.

 

NOODZAAK TOT VERANDERDING

De toename van het aantal chronisch zieken, het onbetaalbaar worden van de zorg en de vervuiling van onze aarde, maken het noodzakelijk om de aanpak van gezondheid en ziekte te veranderen. Niet louter symptomen behandelen, maar door aanpassing van voeding- en leefstijl preventief werken aan een optimale gezondheid. En natuurlijk altijd de "waarom" vraag stellen. Waarom heb ik de klacht die ik heb?

 

EEN GEWIJZIGDE VISIE

 

Er is meer respect en een open mind van de reguliere zorg richting de complementaire zorg. Dit biedt een basis voor een goede samenwerking tussen beide geneeswijzen en daarmee winst voor de patiënt. Een patiënt voelt zich daardoor vrij om de behandelend arts te informeren over behandeltrajecten die hij/zij loopt naast de reguliere behandeling. En de arts is op de hoogte.

 

OOK DE WHO KIJKT ANDERS NAAR GEZONDHEID: EIGEN REGIE.

 

De WHO heeft zijn definitie van gezondheid aangepast. Was gezondheid voorheen gedefinieerd als het afwezig zijn van klachten.  De nieuwe definitie van gezondheid luidt nu: Gezondheid "als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven". Een meer holistische kijk. 

 

WAT BEOOGT DE COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE?

 

 

De kern van de complementaire geneeskunde is stimulatie en herstel van het zelf genezend vermogen dat ieder mens op iedere leeftijd bezit. Haal weg wat belastend is en vul aan waar een tekort aan is. Het is daartoe noodzakelijk om de voedingsbodem van de aarde te herstellen, zodat er weer levend en voedend voedsel kan groeien,  De productie van toxische stoffen in de wereld moet omlaag.

 

DANK VOOR HET VERTROUWEN

 

Ik vind dat ik het mooiste vak van de wereld heb. Maar zonder jou zou ik dat niet kunnen uitoefenen. Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen 20 jaar mij het vertrouwen heeft gegeven om een stukje mee te lopen in jouw leven en gezondheidsgeschiedenis. Graag ga ik nog een aantal jaren toevoegen aan deze 20 jaar. En daarmee uiteindelijk de balans toch laten doorslaan naar de complementaire geneeskunde😊.