emb test

Wat is de EMB test?

De Energetisch Morfologische bloedtest is een testmethode waarbij via een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. De vingerprik wordt in de praktijk gedaan. Het bloed wordt onderzocht en de testresultaten volgen na 2 tot 3 weken. De uitslag van deze bloedtest kan helpen de richting van de therapie aan te geven. De testresultaten worden door mij beoordeeld en na getest.

Wat geeft de EMB test weer?

Bij dit onderzoek wordt zowel op een reguliere als op een complementaire manier naar het bloed gekeken. Het reguliere deel van de test is te vergelijken met een algemeen bloedbeeld zoals de dokter laat bepalen. In het complementaire deel van het onderzoek wordt het bloed energetisch getest. Dit energetisch testen vindt plaats op basis van frequenties en geeft inzicht in tal van factoren (zie verderop).

Wat is de waarde van de EMB test?

De combinatie van het reguliere en complementaire bloedbeeld kan inzicht geven in het ontstaan van gezondheidsklachten die met alleen een regulier bloedbeeld onopgemerkt blijven. Elke meting die gedaan wordt en dus ook de EMB test moet gezien worden in het licht van de anamnese (gezondheidsgeschiedenis). Een behandeling wordt wat mij betreft nooit alleen ingezet op basis van een meting, welke dan ook. Een behandeling wordt ingezet op grond van het verhaal en de hulpvraag van iemand. De EMB test kan de therapierichting aangeven. De EMB test is niet wetenschappelijk onderzocht en derhalve ook niet wetenschappelijk bewezen. De ervaring leert dat 70-80% van de mensen die een EMB test doen, baat hebben bij het volgen van de richting die de EMB test aangeeft.

Interpretatie van de EMB test

In de EMB test worden een groot aantal parameters getest. De therapeut kan deze parameters combineren en interpreteren, waarbij zoals al eerder gezegd is de gezondheidsgeschiedenis (anamnese) en de hulpvraag van iemand leidend zijn. Dat is de reden dat ik de EMB test aanbied in combinatie met een aantal consulten of in een lopend behandeltraject. 

De parameters die worden getest

Reguliere testparameters: Hb, Ht, MCV, MCH, lymfocyten, monocyten, granulocyten, trombocyten, RDW. Complementaire testparameters: Hormoonhuishouding, meridianen, emotionele storingen, stress, tandheelkundige blokkades, vitaminen, mineralen en vetzuren, voedselintoleranties, exorfinenbelasting, pathogenen belasting en vrije radicalenbelasting (veroudering).

Waarom bied ik deze test aan?

Patiënten, cliënten die mij al jaren kennen zullen zich afvragen waarom ik deze test aanbied, omdat ik zelf prima kan testen met de bioresonantie. Ik heb besloten deze test aan te bieden om 3 redenen. 1) Ik heb een aantal testuitslagen gezien, na getest en ze blijken vaak te kloppen. 2) De test geeft een algeheel bloedbeeld 3) Er is een veel belangstelling voor deze test.

Wel vind ik het noodzakelijk dat de test goed geïnterpreteerd wordt en er opvolging is na het advies. 

Het EMB pakket

Het EMB pakket omvat:

- intakeconsult + bloedtest

- consult om test te interpreteren en uit te leggen + behandeladvies

- opvolgconsult hoe verder te gaan

 

De consulten kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed via de aanvullende verzekering. De EMB test wordt niet vergoed.